Zoek

A9 Transport & logistics

Gevaarlijke stoffen veilig vervoerd

Wij vervoeren uw gevaarlijke stoffen op een veilige en verantwoorde manier over de weg.

Onze chauffeurs zijn opgeleid en beschikken over de middelen om hun taken volgens de letter van de wet uit te voeren.

Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels / eisen van het ADR (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route ). Het ADR is een Europese verdrag voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR is in toenemende mate een globaal verdrag.

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

 • Klasse indeling van gevaarlijke goederen
 • Vervoersvoorwaarden
 • Verpakkingseisen
 • Procedures voor de verzending
 • Procedures voor de etikettering
 • Procedures voor de documentatie

Voor de veiligheid van u, de omgeving en onze chauffeurs is het belangrijk dat aan alle eisen wordt voldaan. Wij adviseren u graag waar nodig omtrent uw te vervoeren gevaarlijke goederen.

A9 truck op strandweg voor distributie

Wat wel en wat niet

ADR

Wij vervoeren uw gevaarlijke stoffen op een veilige en verantwoorde manier over de weg.
Wees er snel bij

Binnen de ADR verdrag zijn gevaarlijke stoffen ingedeeld in verschillende klassen.

 • Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 2 Gassen
 • Klasse 3 Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen
 • Klasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Klasse 4.3 Stoffen die gas ontwikkelen bij water
 • Klasse 5.1 Oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2 Organische peroxiden
 • Klasse 6.1 Giftige stoffen
 • Klasse 6.2 Infectueuze stoffen
 • Klasse 7 Radioactieve stoffen
 • Klasse 8 Bijtende stoffen
 • Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Wij vervoeren de volgende klassen niet;

 • Klasse 1 – Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 6.2 – Infectueze stoffen
 • Klasse 7 – Radioactieve stoffen

 

Tevens vervoeren wij geen stoffen die vermeld staan in ADR 1.10.3.1 (lijst van goederen met een hoog gevarenpotentieel), stoffen waarbij het bijkomend gevaar explosief is en niet mogen samen geladen worden met andere ADR stoffen, tankvervoer en los gestortte ADR goederen.

Liever gebruiken wij bij A9 Transport & logistics de kwaliteit koekjes van Koekje-uit-Amsterdam. Zij zijn een maatschappelijk bewuste onderneming, een deel van de omzet gaat naar het ondersteunen van dakloze Amsterdammers.

Echter gebruiken wij cookies om onze website te monitoren, te verbeteren en er voor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in ons privacybeleid.